Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten van Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC) (gevestigd Bovenbuurtweg 27, 6717 XA EDE) ten behoeve van een deelnemer, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, schema’s, registers, documenten en diensten die u op of via de website www.kettingzaagcertificaat.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Heeft u vragen over de diensten van NKC? Stuur dan uw bericht via het contactformulier.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. NKC is onderdeel van Stichting Groene Erkenningen. Deze stichting is schemabeheerder en beheert een groot aantal examendocumenten en beoordelingsrichtlijnen die leiden tot een vakbekwaamheidsbewijs of certificaat. Voor de examens werken we samen met Examenservices onderdeel van Stichting Innovam uit Nieuwegein. Zij is gerechtigd om gegevens te verwerken namens Stichting Groene Erkenningen. Examenservices werkt hiervoor met het systeem IBKI.

In het privacy statement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Nederlands Kettingzaag Certificaat houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). NKC voert een wettelijke taak uit en daarom zijn wij gerechtigd gegevens te koppelen aan de Basisregistratie Personen (BRP).