Voldoet de registratie aan de privacywetgeving?

15 september 2023

Ja. Registratie gebeurt op nummer. De gecertificeerde persoon krijgt een pasje op nummer. De werkgever kan alleen op basis van het nummer dat hij van de certificaathouder heeft gekregen checken of iemand aan de eisen voldoet.