Onder welk NKC niveau valt het snoeien van knotbomen?

15 september 2023

Voor het snoeien van knotbomen gelden meerdere vereisten en veiligheidsrisico’s dan alleen het niveau van de zaagwerkzaamheden. Er wordt bijvoorbeeld op hoogte en boven de macht gewerkt. Daarom is een eenduidig antwoord op deze vraag niet te geven. Per situatie zal door de werkgever bekeken moeten worden welke eisen aan medewerkers worden gesteld, ook qua zaagniveau.