Wie bepaalt het voor bepaalde werkzaamheden benodigde opleidingsniveau en wie bewaakt de kwaliteit van de NKC certificaten?

15 september 2023

Het voor de werkzaamheden benodigde opleidingsniveau is vastgesteld door werkgevers in de sector bos en natuur, brancheorganisaties en terreineigenaren. Bureau Erkenningen beheert de certificaten en doet regelmatige controles tijdens examens of deze voldoen aan de eisen.