Wat is het verschil met de VBNE richtlijn?

15 september 2023

De VBNE is geen opleider, neemt geen examens af en geeft ook geen keurmerken of certificaten uit. In de richtlijn standaardisatie praktijkopleidingen van de VBNE vind je de eisen die de bij de VBNE aangesloten organisaties stellen aan de eindtermen van zaagopleidingen. Werkgevers kunnen de richtlijn gebruiken om afspraken te maken met aanbieders van opleidingen over wat cursisten na afronding van de opleiding moeten kunnen en kennen. Met de richtlijn proberen we ervoor te zorgen dat mensen die (waar dan ook) opgeleid worden beschikken over de juiste en vergelijkbare vaardigheden/kennis en competenties om te mogen en kunnen werken met kettingzagen. Zie hiervoor ook:

https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/richtlijn-praktijkopleidingen-web.1f6051.pdf

Het NKC sluit aan bij de richtlijn van de VBNE, zodat binnen de VBNE er altijd eenduidige zaagcompetenties worden gehanteerd.