Waarom moet ik een NKC certificaat behalen?

15 september 2023

Dit hoeft niet. De Arbowet eist dat je aantoonbaar gekwalificeerd bent om te werken met een gevaarlijke machine. Dit kan op meer manieren. Steeds meer werkgevers en opdrachtgevers stellen duidelijke eisen waar hun medewerkers en opdrachtnemers aan moeten voldoen. NKC is een nationaal gedragen standaard voor wat iemand kent en kan met een kettingzaag. Met het NKC is er geen discussie meer of iemand competent is en op welk niveau.