Is natuurwetgeving ook opgenomen in de toetsing bij NKC certificering?

15 september 2023

Ja, natuurwetgeving is onderwerp van toetsing bij alle NKC-niveaus.