Ik ben opleider en wil me aanmelden om NKC opleidingen te geven. Hoe kan ik me bij de VBNE aanmelden?

15 september 2023

Als opleider hoef je je niet aan te melden. De VBNE doet geen accreditatie voor opleidingen, organiseert geen trainingen/biedt die niet aan en koopt ze niet in. Je kunt als opleidingsaanbieder zelf een aanbod verzorgen dat beantwoordt aan de eisen voor het NKC. Deze eisen zijn afgeleid van de richtlijn praktijkopleidingen en nader uitgewerkt en opgenomen in de eindtermen van het examendocument. De examens voor het NKC sluiten daarbij aan. Alle opleiders/aanbieders kunnen deelnemers aan hun opleidingen aanmelden voor deelname aan de NKC examens bij de daarvoor geaccrediteerde exameninstellingen. Bureau Erkenningen beheert zowel de examens als de accreditatie van exameninstelling en examinator en bewaakt de kwaliteit daarvan.