Het NKC-certificaat is maximaal 5 jaar geldig. In de VBNE-richtlijn praktijkopleidingen staat dat om de 3 jaar opleiding/hercertificering nodig is. Waar komt dit verschil vandaan?

15 september 2023

De driejaarstermijn in de VBNE-richtlijn vloeit voort uit de invulling van de zorgplicht van de werkgever voor adequaat opgeleid personeel en veilige werkomstandigheden.

De risicovolle aard van de zaagwerkzaamheden in de sector en de (soms) beperkte frequentie waarmee gezaagd wordt en daarmee de ervaringsuren kunnen worden opgebouwd maakt dat regelmatige (elke drie jaar) bijscholing en toetsing van kennis en vaardigheden nodig is. Ook de ontwikkeling in wet- en regelgeving, gereedschappen en materiaal maken voor de sector bos en natuur noodzakelijk dat iedere 3 jaar herhaling plaats vindt.