De meeste zaagcertificaten waarover onze medewerkers beschikken, is het certificaat “Motorkettingzagen 3 Zware velling”. Dit lijkt op het in uw richtlijn genoemde KZ 5, maar dat zou betekenen dat (als wij stormhout zagen) deze medewerkers dan een extra cursus (‘Stormhout) moet volgen om te kunnen voldoen aan de opleidingseis, of voldoet het oude “motorzagen-3-certificaat” hier reeds aan?

15 september 2023

Eerder behaalde ‘certificaten’ zijn een bewijs van vakbekwaamheid dat het opleidingsinstituut zelf afgegeven heeft. De titel van het certificaat suggereert dat dit vergelijkbaar is met NKC 5, echter er is geen landelijke standaard voor wat betreft motorkettingzagen 3. Bij certificering voor het NKC ontvangt men een certificaat via bureau erkenningen. Dat certificaat beantwoordt aan een geijkte, gestandaardiseerde, nationaal beschreven norm. Om voor een NKC certificaat in aanmerking te komen is nogmaals een opleiding volgen niet verplicht. Er zal wel een NKC examen moeten worden afgelegd.