Als ik zak op een examen op niveau 5 (zware velling) sta ik dan met lege handen?

15 september 2023

Niet altijd. Als tijdens je beoordeling blijkt dat je wel voldoet aan een van de lagere NKC-niveaus kan de beoordelaar een certificaat verstrekken op het wel behaalde niveau.