Als er altijd via de VBNE richtlijn gecertificeerd is, is het dan nu verplicht om mee te gaan met de NKC normen en certificering?

15 september 2023

De VBNE richtlijn geeft aan wat de eisen zijn waaraan iemand die werkt met een kettingzaag met voldoen. En geeft dus ook aan wat iemand na het volgen van een opleiding moet kunnen en kennen. Een opleider kan daarop de inhoud van zijn opleiding invullen. De richtlijn praktijkopleidingen gaat over opleiden. Opleidingsinstituten geven een certificaat af als iemand de opleiding afrondt. Die term is misleidend: het certificaat is alleen een bewijs van afronding van de opleiding. Bij certificering voor het NKC moeten kandidaten een examen doen. De examens zijn geijkt en dus voor iedereen hetzelfde, ongeacht bij welke opleidingsaanbieder de opleiding gevolgd wordt. Na het behalen van het examen, ben je gecertificeerd en word je opgenomen in een register, waarin iedereen staat die gecertificeerd is. Dit register wordt beheerd door bureau erkenningen en staat dus los van de VBNE of opleidingsaanbieders, het is onafhankelijk..

Certificering is niet verplicht. Maar het is niet duur en is voor iedereen een onbetwistbaar bewijs dat je voldoet aan de gestelde eisen. Opleidingen hoeven niet over gedaan te worden, iemand die aan de eisen voldoet kan zich aanmelden voor certificering. Meer informatie kan gevraagd worden bij de eigen opleidingsaanbieder.